"Kursy z zakresu wsparcia psychospołecznego | Psychosocial support courses"

Komunikacja międzykulturowa (cz. 2 kursu "Spokojna Głowa") Image

Komunikacja międzykulturowa (cz. 2 kursu "Spokojna Głowa")

Odporność psychiczna nauczyciela: jak wzmocnić siłę wewnętrzną Image

Odporność psychiczna nauczyciela: jak wzmocnić siłę wewnętrzną

Stres i wypalenie zawodowe (cz.1 kursu "Spokojna Głowa") Image

Stres i wypalenie zawodowe (cz.1 kursu "Spokojna Głowa")

Trauma, interwencja kryzysowa i budowanie odporności (cz.3 kursu "Spokojna Głowa") Image

Trauma, interwencja kryzysowa i budowanie odporności (cz.3 kursu "Spokojna Głowa")

"Український тренінг тихого розуму Ukrainian Quiet Mind Training"

Курс 1 - Як впоратися зі стресом і професійним вигорянням Image

Курс 1 - Як впоратися зі стресом і професійним вигорянням

Курс 2: Міжкультурна комунікація та інклюзивна освіта Image

Курс 2: Міжкультурна комунікація та інклюзивна освіта

Курс 3: Травма, кризове втручання та підвищення стійкості Image

Курс 3: Травма, кризове втручання та підвищення стійкості

Minecraft Ukraine

Вступ до Minecraft Image

Вступ до Minecraft