"Kursy z zakresu wsparcia psychospołecznego | Psychosocial support courses"

Komunikacja międzykulturowa (cz. 2 kursu "Spokojna Głowa") Image

Komunikacja międzykulturowa (cz. 2 kursu "Spokojna Głowa")

Stres i wypalenie zawodowe (cz.1 kursu "Spokojna Głowa") Image

Stres i wypalenie zawodowe (cz.1 kursu "Spokojna Głowa")

"Український тренінг тихого розуму Ukrainian Quiet Mind Training"

Курс української 1 Ukrainian Course 1 Image

Курс української 1 Ukrainian Course 1