Learning passport. Освітня платформа для дітей, молоді, освітян та батьків

UA | Основна грамотність Foundational Literacy

дитячі книжки MHPSS/SEL books Image

дитячі книжки MHPSS/SEL books

Історії, що сприяють розвитку грамотності серед юних читачів Stories to promote literacy for young readers Image

Історії, що сприяють розвитку грамотності серед юних читачів Stories to promote literacy for young readers

молоді читачі emergent readers Image

молоді читачі emergent readers

Українські дитячі книжки - подкаст Ukrainian children's books - podcast Image

Українські дитячі книжки - подкаст Ukrainian children's books - podcast

Читай і пиши ромською  - Адінóй тай пістрóй рроманес Read and write in Romani - Adina tai pistoroi romance Image

Читай і пиши ромською - Адінóй тай пістрóй рроманес Read and write in Romani - Adina tai pistoroi romance

читачі 1 рівня Level 1 readers Image

читачі 1 рівня Level 1 readers

читачі 1 рівня Level 2 readers Image

читачі 1 рівня Level 2 readers

читачі 1 рівня Level 3 readers Image

читачі 1 рівня Level 3 readers

Що почитати дитині, поки йде війна Osvitoria What to read to a child while the war is going on Image

Що почитати дитині, поки йде війна Osvitoria What to read to a child while the war is going on

OLD | МЕНЕДЖЕРИ ПРОГРАМ PROGRAM MANAGERS

UNHCR Image

UNHCR

UNICEF Image

UNICEF

Дихальні вправи для зняття стресу Breathing exercises for stress relief - MISSIONBE Image

Дихальні вправи для зняття стресу Breathing exercises for stress relief - MISSIONBE

Матеріали для керівників програм і працівників біженців Materials for program managers and refugee workers Image

Матеріали для керівників програм і працівників біженців Materials for program managers and refugee workers

Міжнародний комітет Червоного Хреста International Committee of the Red Cross Image

Міжнародний комітет Червоного Хреста International Committee of the Red Cross

Психосоціальний центр IFRC IFRC Psychosocial Centre Image

Психосоціальний центр IFRC IFRC Psychosocial Centre

PL | nauka języka Language Learning

Languagenut Nauka Języka Languagenut Language Learning Image

Languagenut Nauka Języka Languagenut Language Learning

Wsparcie językowe Linki Language support Links Image

Wsparcie językowe Linki Language support Links

UA | Анімаційні ролики для дошкільнят Animated videos for preschoolers

Анімаційні ролики "Навички дошкільнят" Animated videos "Skills of preschoolers" Image

Анімаційні ролики "Навички дошкільнят" Animated videos "Skills of preschoolers"

UA | дитячі книжки MHPSS/SEL books

дитячі книжки MHPSS/SEL books Image

дитячі книжки MHPSS/SEL books

UA | Дослідження, політика та реферати Research, Policy and Briefs

Research on school transformation Image

Research on school transformation

UA | Дослідження про безпечні та дружні до дітей школи Research on Safe and Child Friendly Schools Image

UA | Дослідження про безпечні та дружні до дітей школи Research on Safe and Child Friendly Schools

Кілька дитячих книг SEL, серед яких: Колискова пташка, Равлик, Про кита, Подорожній лист, Русалки, Гойдалки під кленом, Скільки, Чацький див., Анна Третяк, Герда, Вірші дітям про найголовніше, Вірші дітям про найважливіші речі Урок, Пригода Помідор, Друге Image

Кілька дитячих книг SEL, серед яких: Колискова пташка, Равлик, Про кита, Подорожній лист, Русалки, Гойдалки під кленом, Скільки, Чацький див., Анна Третяк, Герда, Вірші дітям про найголовніше, Вірші дітям про найважливіші речі Урок, Пригода Помідор, Друге

UA | Керівництво по догляду за хворими MHPSS Caregiver guidance MHPSS

7 порад для батьків щодо безпеки, здоров’я 7 tips for parents on safety, health Image

7 порад для батьків щодо безпеки, здоров’я 7 tips for parents on safety, health

Ігри вдома. Збірка для батьків і вихователів Games at home. Collection for parents and educators Image

Ігри вдома. Збірка для батьків і вихователів Games at home. Collection for parents and educators

простих порад для батьків, які допоможуть їхнім дітям почуватися в безпеці 7 simple tips for parents to help their children feel safe Image

простих порад для батьків, які допоможуть їхнім дітям почуватися в безпеці 7 simple tips for parents to help their children feel safe

ресурси опікуна, які допоможуть вашій дитині впоратися зі стресом caregiver resources to help your child deal with stress Image

ресурси опікуна, які допоможуть вашій дитині впоратися зі стресом caregiver resources to help your child deal with stress

Ресурси психічного здоров’я для осіб, які доглядають за ними Mental health resources for caregivers leaflets Image

Ресурси психічного здоров’я для осіб, які доглядають за ними Mental health resources for caregivers leaflets

UA | Перша психологічна допомога Psychological First Aid

Міжнародний комітет Червоного Хреста International Committee of the Red Cross Image

Міжнародний комітет Червоного Хреста International Committee of the Red Cross

Психосоціальний центр IFRC IFRC Psychosocial Centre Image

Психосоціальний центр IFRC IFRC Psychosocial Centre

UA | Підтримка біженців у класі Supporting Refugees in the classroom

Підтримка біженців у вашій школі Refugee support at your school Image

Підтримка біженців у вашій школі Refugee support at your school

UA | Програми та зміст соціально-емоційного навчання Social Emotional Learning Programs and Content

Активності Lego Lego Activity Sheets Image

Активності Lego Lego Activity Sheets

Батьківські навички. Підтримка дітей у подоланні стресу. Практичні матеріали Батьківські навички. Підтримка дітей у подоланні стресу. Практичні матеріали Parenting skills. Supporting children in overcoming stress. Practical materials Image

Батьківські навички. Підтримка дітей у подоланні стресу. Практичні матеріали Батьківські навички. Підтримка дітей у подоланні стресу. Практичні матеріали Parenting skills. Supporting children in overcoming stress. Practical materials

Відтворюйте веселі відео для дітей – соціальне емоційне навчання Play based fun videos for kids - social emotional learning Image

Відтворюйте веселі відео для дітей – соціальне емоційне навчання Play based fun videos for kids - social emotional learning

Ласкаво просимо до Сезамі sesame street Image

Ласкаво просимо до Сезамі sesame street

Онлайн курс зі створення психологічно безпечного простору в класі Online course for creating a psychologically safe space in the classroom Image

Онлайн курс зі створення психологічно безпечного простору в класі Online course for creating a psychologically safe space in the classroom

Підтримуйте добробут тих, хто опинився в кризовому стані Support wellbeing for those in crisis Image

Підтримуйте добробут тих, хто опинився в кризовому стані Support wellbeing for those in crisis

Рекомендації щодо догляду за дітьми через конфлікти та переміщення Guidance on Caring for Children through Conflict and Displacement Image

Рекомендації щодо догляду за дітьми через конфлікти та переміщення Guidance on Caring for Children through Conflict and Displacement

Спорт заради розвитку. Методичні матеріали Sport for development. Methodical materials Image

Спорт заради розвитку. Методичні матеріали Sport for development. Methodical materials

Українські оповідання, фольклор та пісні Ukrainian stories, folklore and songs Image

Українські оповідання, фольклор та пісні Ukrainian stories, folklore and songs

UA | Ресурси для інклюзивної освіти Resources for inclusive education

Preventing and counteracting violence Image

Preventing and counteracting violence

UA | Недискримінаційний онлайн-курс Non-discriminatory teaching online course Image

UA | Недискримінаційний онлайн-курс Non-discriminatory teaching online course

Онлайн-курс для навчання дітей у лікарнях України Online course for teaching children in hospitals in Ukraine Image

Онлайн-курс для навчання дітей у лікарнях України Online course for teaching children in hospitals in Ukraine

Онлайн-курс для професіоналів, які працюють з дітьми з синдромом Дауна та дітьми з вадами розумового розвитку Online course for professionals who work with children with Down syndrome and children with intellectual disabilities Image

Онлайн-курс для професіоналів, які працюють з дітьми з синдромом Дауна та дітьми з вадами розумового розвитку Online course for professionals who work with children with Down syndrome and children with intellectual disabilities

UA | Ресурси з викладання мови Language Teaching Resources

Говоримо українською. Освітні мультфільми We speak Ukrainian. Educational cartoons Image

Говоримо українською. Освітні мультфільми We speak Ukrainian. Educational cartoons

Посилання підтримки польської української мови Polish Ukrainian Language support Links Image

Посилання підтримки польської української мови Polish Ukrainian Language support Links

UA | Управління стресом і догляд за собою Stress Management and self care

UA | Дихальні вправи Breathing Exercises Image

UA | Дихальні вправи Breathing Exercises

UA | Пам’ятні відео Mindful Videos Image

UA | Пам’ятні відео Mindful Videos

Благополуччя та догляд за собою - щоденник на 14 днів Wellbeing and self care - a 14 day diary Image

Благополуччя та догляд за собою - щоденник на 14 днів Wellbeing and self care - a 14 day diary

Індивідуальна психологічна допомога дорослим у стані лиха Individual psychological help for adults in a state of distress Image

Індивідуальна психологічна допомога дорослим у стані лиха Individual psychological help for adults in a state of distress

Матеріали доброти та добра для дорослих та дітей Wellbeing and kindness materials for adults and children Image

Матеріали доброти та добра для дорослих та дітей Wellbeing and kindness materials for adults and children

Ресурси доброти та благополуччя Kindness and wellbeing resources Image

Ресурси доброти та благополуччя Kindness and wellbeing resources

управління стресом stress management Image

управління стресом stress management

UA| Курс для вчителів, які працюють з дітьми-біженцями SEL Course for teachers working with refugee children

Курс соціально-емоційного навчання Lego. Курс соціально-емоційного навчання Lego Lego Social Emotional Learning Course Курс соціально-емоційного навчання Lego Image

Курс соціально-емоційного навчання Lego. Курс соціально-емоційного навчання Lego Lego Social Emotional Learning Course Курс соціально-емоційного навчання Lego

ресурси, що ознайомлюють дітей із концепцією емпатії та інші заходи щодо обміну історіями для розвитку емпатії. resources introducing the concept of empathy to children and more activities on sharing stories to build empathy Image

ресурси, що ознайомлюють дітей із концепцією емпатії та інші заходи щодо обміну історіями для розвитку емпатії. resources introducing the concept of empathy to children and more activities on sharing stories to build empathy