1 - Understanding Mental Health

a - Understanding Adolescent Development Image

a - Understanding Adolescent Development

b - Supporting Adolescent Well-Being Image

b - Supporting Adolescent Well-Being

c - Promoting Positive Relationships Image

c - Promoting Positive Relationships

2 - Supporting Students Socio-Emotional Learning

a - Teacher Training Resources Image

a - Teacher Training Resources

b - Stress Management Image

b - Stress Management

c - Emotion Regulation Image

c - Emotion Regulation

d - Problem-Solving Image

d - Problem-Solving

e - Interpersonal Skills Image

e - Interpersonal Skills

f - Self-Esteem Image

f - Self-Esteem

g - Drug and Alcohol Knowledge Image

g - Drug and Alcohol Knowledge

3 - Supporting Children In Crisis Training

a - For Teachers: Psychological First Aid Training Image

a - For Teachers: Psychological First Aid Training

b - Full Psychological First Aid Training for Children Image

b - Full Psychological First Aid Training for Children

c - Mindfulness & Emotion Regulation Image

c - Mindfulness & Emotion Regulation

d - Creating Safe and Nurturing Environments Image

d - Creating Safe and Nurturing Environments

4 - Teachers Taking Care of their Own Mental Health

a - Managing Your Stress Image

a - Managing Your Stress

b - Managing Your Own Well-Being Image

b - Managing Your Own Well-Being

5 - Helping Adolescents Thrive

Books Image

Books

Guides Image

Guides

Measurement tools Image

Measurement tools

PL | nauka języka Language Learning

Languagenut Nauka Języka Languagenut Language Learning Image

Languagenut Nauka Języka Languagenut Language Learning

Wsparcie językowe Linki Language support Links Image

Wsparcie językowe Linki Language support Links

PL | Uczenie się społeczno-emocjonalne - Social Emotional learning

Przewodnik dla nauczyciela Image

Przewodnik dla nauczyciela

UA | Анімаційні ролики для дошкільнят Animated videos for preschoolers

Анімаційні ролики "Навички дошкільнят" Animated videos "Skills of preschoolers" Image

Анімаційні ролики "Навички дошкільнят" Animated videos "Skills of preschoolers"

UA | Грамотність щодо психічного здоров’я Mental Health Literacy

Mental Health Literacy Training Materials for Teachers Teachers Guide Image

Mental Health Literacy Training Materials for Teachers Teachers Guide

UA | дитячі книжки MHPSS/SEL books

SEL книги для дітей SEL books for kids Image

SEL книги для дітей SEL books for kids

дитячі книжки MHPSS/SEL books Image

дитячі книжки MHPSS/SEL books

UA | Дослідження, політика та реферати Research, Policy and Briefs

UA | Дослідження про безпечні та дружні до дітей школи Research on Safe and Child Friendly Schools Image

UA | Дослідження про безпечні та дружні до дітей школи Research on Safe and Child Friendly Schools

Дослідження трансформації школи Research on school transformation Image

Дослідження трансформації школи Research on school transformation

Інформаційний бюлетень з міжнародного гуманітарного права International humanitarian law factsheet Image

Інформаційний бюлетень з міжнародного гуманітарного права International humanitarian law factsheet

UA | Запобігання насильству Violence Prevention

Підказки в надзвичайних ситуаціях. Картки для дітей початкових класів Emergency tips. Cards for primary school children Image

Підказки в надзвичайних ситуаціях. Картки для дітей початкових класів Emergency tips. Cards for primary school children

UA | Керівництво по догляду за хворими MHPSS Caregiver guidance MHPSS

7 порад для батьків щодо безпеки, здоров’я 7 tips for parents on safety, health Image

7 порад для батьків щодо безпеки, здоров’я 7 tips for parents on safety, health

Ігри вдома. Збірка для батьків і вихователів Games at home. Collection for parents and educators Image

Ігри вдома. Збірка для батьків і вихователів Games at home. Collection for parents and educators

простих порад для батьків, які допоможуть їхнім дітям почуватися в безпеці 7 simple tips for parents to help their children feel safe Image

простих порад для батьків, які допоможуть їхнім дітям почуватися в безпеці 7 simple tips for parents to help their children feel safe

ресурси опікуна, які допоможуть вашій дитині впоратися зі стресом caregiver resources to help your child deal with stress Image

ресурси опікуна, які допоможуть вашій дитині впоратися зі стресом caregiver resources to help your child deal with stress

Ресурси психічного здоров’я для осіб, які доглядають за ними Mental health resources for caregivers leaflets Image

Ресурси психічного здоров’я для осіб, які доглядають за ними Mental health resources for caregivers leaflets

UA | Основна грамотність Foundational Literacy

дитячі книжки MHPSS/SEL books Image

дитячі книжки MHPSS/SEL books

Історії, що сприяють розвитку грамотності серед юних читачів Stories to promote literacy for young readers Image

Історії, що сприяють розвитку грамотності серед юних читачів Stories to promote literacy for young readers

молоді читачі emergent readers Image

молоді читачі emergent readers

Нові читачі електронних книг Emergent readers electronic books Image

Нові читачі електронних книг Emergent readers electronic books

Українські дитячі книжки - подкаст Ukrainian children's books - podcast Image

Українські дитячі книжки - подкаст Ukrainian children's books - podcast

Читай і пиши ромською  - Адінóй тай пістрóй рроманес Read and write in Romani - Adina tai pistoroi romance Image

Читай і пиши ромською - Адінóй тай пістрóй рроманес Read and write in Romani - Adina tai pistoroi romance

читачі 1 рівня Level 1 readers Image

читачі 1 рівня Level 1 readers

читачі 1 рівня Level 2 readers Image

читачі 1 рівня Level 2 readers

читачі 1 рівня Level 3 readers Image

читачі 1 рівня Level 3 readers

Що почитати дитині, поки йде війна Osvitoria What to read to a child while the war is going on Image

Що почитати дитині, поки йде війна Osvitoria What to read to a child while the war is going on

UA | Перша психологічна допомога Psychological First Aid

адвокаційний пакет advocacy package Image

адвокаційний пакет advocacy package

відео та тренінги про першу психологічну допомогу videos and trainings about psychological first aid Image

відео та тренінги про першу психологічну допомогу videos and trainings about psychological first aid

Клінічне ведення психічних, неврологічних станів та станів, пов’язаних із вживанням психоактивних речовин. Clinical management of mental, neurological and substance use conditions in humanitarian emergencies Image

Клінічне ведення психічних, неврологічних станів та станів, пов’язаних із вживанням психоактивних речовин. Clinical management of mental, neurological and substance use conditions in humanitarian emergencies

Курс і ресурси з надання першої психологічної допомоги Course and resources on administering psychological first aid Image

Курс і ресурси з надання першої психологічної допомоги Course and resources on administering psychological first aid

Навчальні матеріали з надання першої психологічної допомоги Training materials for psychological first aid Image

Навчальні матеріали з надання першої психологічної допомоги Training materials for psychological first aid

Перша психологічна допомога. Презентація. Перша психологічна допомога під час конфлікту та невизначеності. Presentation PFA in times of conflict and uncertainty Image

Перша психологічна допомога. Презентація. Перша психологічна допомога під час конфлікту та невизначеності. Presentation PFA in times of conflict and uncertainty

UA | Підвищення кваліфікації вчителя Teacher Professional Development

Teachers seeking resources for social emotional learning skills Image

Teachers seeking resources for social emotional learning skills

Вчителі шукають ресурси для PFA Teachers seeking resources for PFA Image

Вчителі шукають ресурси для PFA Teachers seeking resources for PFA

UA | Підтримка біженців у класі Supporting Refugees in the classroom

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ДОРОСЛИХ, ЯКІ ДОГЛЯДАЮТЬ ЗА ДІТЬМИ ПІД ЧАС ТА ПІСЛЯ ВИМУШЕНОЇ ВТЕЧІ INFORMATION FOR ADULTS CARING FOR CHILDREN DURING AND AFTER THE FORCED ESCAPE Image

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ДОРОСЛИХ, ЯКІ ДОГЛЯДАЮТЬ ЗА ДІТЬМИ ПІД ЧАС ТА ПІСЛЯ ВИМУШЕНОЇ ВТЕЧІ INFORMATION FOR ADULTS CARING FOR CHILDREN DURING AND AFTER THE FORCED ESCAPE

Підтримка біженців у вашій школі Refugee support at your school Image

Підтримка біженців у вашій школі Refugee support at your school

Як допомогти дітям під час конфлікту. How to help Children during conflict Image

Як допомогти дітям під час конфлікту. How to help Children during conflict

UA | Програми та зміст соціально-емоційного навчання Social Emotional Learning Programs and Content

SEL книги для дітей SEL books for kids Image

SEL книги для дітей SEL books for kids

Активності Lego Lego Activity Sheets Image

Активності Lego Lego Activity Sheets

Батьківські навички. Підтримка дітей у подоланні стресу. Практичні матеріали Батьківські навички. Підтримка дітей у подоланні стресу. Практичні матеріали Parenting skills. Supporting children in overcoming stress. Practical materials Image

Батьківські навички. Підтримка дітей у подоланні стресу. Практичні матеріали Батьківські навички. Підтримка дітей у подоланні стресу. Практичні матеріали Parenting skills. Supporting children in overcoming stress. Practical materials

Відтворюйте веселі відео для дітей – соціальне емоційне навчання Play based fun videos for kids - social emotional learning Image

Відтворюйте веселі відео для дітей – соціальне емоційне навчання Play based fun videos for kids - social emotional learning

Ласкаво просимо до Сезамі sesame street Image

Ласкаво просимо до Сезамі sesame street

Онлайн курс зі створення психологічно безпечного простору в класі Online course for creating a psychologically safe space in the classroom Image

Онлайн курс зі створення психологічно безпечного простору в класі Online course for creating a psychologically safe space in the classroom

Підтримуйте добробут тих, хто опинився в кризовому стані Support wellbeing for those in crisis Image

Підтримуйте добробут тих, хто опинився в кризовому стані Support wellbeing for those in crisis

Рекомендації щодо догляду за дітьми через конфлікти та переміщення Guidance on Caring for Children through Conflict and Displacement Image

Рекомендації щодо догляду за дітьми через конфлікти та переміщення Guidance on Caring for Children through Conflict and Displacement

Спорт заради розвитку. Методичні матеріали Sport for development. Methodical materials Image

Спорт заради розвитку. Методичні матеріали Sport for development. Methodical materials

Українські оповідання, фольклор та пісні Ukrainian stories, folklore and songs Image

Українські оповідання, фольклор та пісні Ukrainian stories, folklore and songs

UA | Ресурси для інклюзивної освіти Resources for inclusive education

Preventing and counteracting violence Image

Preventing and counteracting violence

UA | Недискримінаційний онлайн-курс Non-discriminatory teaching online course Image

UA | Недискримінаційний онлайн-курс Non-discriminatory teaching online course

Онлайн-курс для навчання дітей у лікарнях України Online course for teaching children in hospitals in Ukraine Image

Онлайн-курс для навчання дітей у лікарнях України Online course for teaching children in hospitals in Ukraine

Онлайн-курс для професіоналів, які працюють з дітьми з синдромом Дауна та дітьми з вадами розумового розвитку Online course for professionals who work with children with Down syndrome and children with intellectual disabilities Image

Онлайн-курс для професіоналів, які працюють з дітьми з синдромом Дауна та дітьми з вадами розумового розвитку Online course for professionals who work with children with Down syndrome and children with intellectual disabilities

UA | Ресурси з викладання мови Language Teaching Resources

Говоримо українською. Освітні мультфільми We speak Ukrainian. Educational cartoons Image

Говоримо українською. Освітні мультфільми We speak Ukrainian. Educational cartoons

Лаконічні уроки з української мови Concise lessons on the Ukrainian language Image

Лаконічні уроки з української мови Concise lessons on the Ukrainian language

Посилання підтримки польської української мови Polish Ukrainian Language support Links Image

Посилання підтримки польської української мови Polish Ukrainian Language support Links

UA | Управління стресом і догляд за собою Stress Management and self care

UA | Дихальні вправи Breathing Exercises Image

UA | Дихальні вправи Breathing Exercises

UA | Пам’ятні відео Mindful Videos Image

UA | Пам’ятні відео Mindful Videos

Благополуччя та догляд за собою - щоденник на 14 днів Wellbeing and self care - a 14 day diary Image

Благополуччя та догляд за собою - щоденник на 14 днів Wellbeing and self care - a 14 day diary

Дихальні вправи для зняття стресу Breathing exercises for stress relief - MISSIONBE Image

Дихальні вправи для зняття стресу Breathing exercises for stress relief - MISSIONBE

Індивідуальна психологічна допомога дорослим у стані лиха Individual psychological help for adults in a state of distress Image

Індивідуальна психологічна допомога дорослим у стані лиха Individual psychological help for adults in a state of distress

Матеріали доброти та добра для дорослих та дітей Wellbeing and kindness materials for adults and children Image

Матеріали доброти та добра для дорослих та дітей Wellbeing and kindness materials for adults and children

Ресурси доброти та благополуччя Kindness and wellbeing resources Image

Ресурси доброти та благополуччя Kindness and wellbeing resources

управління стресом stress management Image

управління стресом stress management

UA| Курс для вчителів, які працюють з дітьми-біженцями SEL Course for teachers working with refugee children

Курс соціально-емоційного навчання Lego. Курс соціально-емоційного навчання Lego Lego Social Emotional Learning Course Курс соціально-емоційного навчання Lego Image

Курс соціально-емоційного навчання Lego. Курс соціально-емоційного навчання Lego Lego Social Emotional Learning Course Курс соціально-емоційного навчання Lego

ресурси, що ознайомлюють дітей із концепцією емпатії та інші заходи щодо обміну історіями для розвитку емпатії. resources introducing the concept of empathy to children and more activities on sharing stories to build empathy Image

ресурси, що ознайомлюють дітей із концепцією емпатії та інші заходи щодо обміну історіями для розвитку емпатії. resources introducing the concept of empathy to children and more activities on sharing stories to build empathy